Ideja za ovaj projekt nastala je iz više razloga. Sa perajama dostupnima na tržištu izuzetno je nepraktično i opasno hodati po kopnu. Prilikom podvodnih radova ili bilo kakve potrebe ronioca za hodanjem po dnu mora do sada dostupne peraje to su činile gotovo nemogućim osim u slučaju da ih skinemo što je vrlo nepraktično i nesigurno. Vojni ronioci ili ronioci koji kombiniraju ronjenje i dugotrajnije hodanje po kopnu kao rješenje su imali jedino odlaganje peraja ili njihovo nošenje.

Pokušali smo riješiti ove probleme zadovoljavajući slijedeće uvjete.

- Potpuno zadržavanje postojećeg dizajna prednjeg dijela peraje, tj. lista peraje, iz razloga da sačuvamo znanja pojedinih proizvođača koja su stečena dugotrajnim iskustvom i eksperimentima na hidrodinamici peraja. Nastojali smo i uspjeli u tome da naš koncept može biti primjenjiv na svim tipovima listova peraja uz manje modifikacije.

- Sklapanje peraje uz potkoljenicu mora biti izvedeno u jednom potezu za najviše 5 sec. Isti uvjeti moraju vrijediti i za ponovno postavljanje peraje u "plivajući" osnovni položaj.

- Peraja u "hodajućem" položaju mora omogućavati normalno hodanje po bilo kakvoj vrsti terena na kopnu i u moru.

- U "plivajućem" položaju opterećenje i sile na stopalo koje se javljaju kod plivanja moraju biti ravnomjerno raspoređene po stopalu da se ne javljaju pretjerana opterećenja na nekim dijelovima stopala.

- Pokušali smo kompletnu peraju učiniti jednostavnijom za proizvodnju od sličnih peraja dostupnih na tržištu te kao uvjet postavili mogućnost korištenja dosadašnjih kalupa ( uz minimalne modifikacije ) za proizvodnju naših peraja.
Uvjet je također bio da ni jedan dio novog dizajna peraje ne bude tehnološki kompliciran za izvedbu te da ne postoje kritični dijelovi na peraji sa stanovišta trajnosti, te sačuvati originalna hidrodinamička rješenja proizvođača.

- Ronilačke čizmice zahtijevaju modifikaciju da bi mogle biti korištene uz peraje prikazane u ovoj prezentaciji.

- Lijeva i desna peraja su u potpunosti identične.

Kao ronioci smatrali smo da jedino uz zadovoljenje svih pretpostavki možemo ponuditi kvalitetno rješenje.
Dosadašnji pokušaji rješenja ovih problema nisu dali zadovoljavajuću varijantu peraje.
Vjerujemo da smo uspjeli zadovoljiti sve uvjete koje smo postavili prilikom definiranja ovog projekta.
Provjerite naše tvrdnje na slijedećoj prezentaciji te se uvjerite u naše dugogodišne iskustvo vezano za proizvode i inovacije vezane uz more te naše međunarodne reference.


Zlatna medalja
Geneve PALEXPO 2005
KIPA Special Prize
Geneve PALEXPO 2005Zoran Maksan, Zadarska 1, 23 210 Biograd na Moru

tel: 00 385 (0)23 385 500, fax: 00 385 (0)23 386 676,
mob: 00 385 (0)91 500 28 55, e-mail: zoran@maksan.hr