Fontana je za razliku od nekoliko vodoskoka instaliranih kod nas izvedena tako da se more pumpa na vrh nosećeg stupa te se preko razljevne kape po mreži ruši natrag u more.

Razlog za takvu izvedbu u odnosu na varijante sa štrcanjem mora ili vode u zrak leži u činjenici da je većina naših gradova vjetrovita što uzrokuje raznošenje kapljica oko vodoskoka.
U slučaju da se u vis pumpa morska voda to stvara velike probleme sa posolicom na okolnim predmetima.
Zbog toga je takve vodoskoke nužno udaljiti od obale 100 m ako želimo da vodoskok radi bar 60% dana u sezoni. To opet znači da vodoskok mora biti dosta velik i skup da bi bio vizualno prihvatljiv.
U izvedbi u Biogradu mreža po kojoj se voda slijeva zadržava kapi unutar zadanog volumena do vjetra od 2 do 3 bofora.

Ovakav tip fontane omogućava da se cijela struktura fontane postavi jako blizu obale ( 27 m u Biogradu ) što pojednostavnjuje cijeli projekt.
U varijanti u kojoj je fontana ovako blizu šetalištu ona postaje dominantan predmet u prostoru.
Fontana ili moropad kako su je nazvali neki novinari je izvedena od materijala koji se koriste u pomorstvu ( mreža, konopci, inox ) što pomaže da se uklopi u okolinu luke te povećava trajnost i jednostavnost održavanja.

Moramo naglasiti da fontana doprinosi aeraciji vode ili mora što je korisno u slučaju kada je instalirana u ustajalim vodama što je slučaj u dubokoj i zatvorenoj uvali Jaz u Biogradu.


Zoran Maksan, Zadarska 1, 23 210 Biograd na Moru
tel: 00 385 (0)23 385 500, fax: 00 385 (0)23 386 676,
mob: 00 385 (0)91 500 28 55, e-mail: zoran@maksan.hr

Morska fontana u Biogradu